Revideret Helhedsplan forår 2017

Haraldsted Allindemagle lokalområdes helhedsplan blev udarbejdet på grundlag af en større proces med inddragelse af mange borgere i 2014. Siden da er der gennemført en lang række initiativer og projekter med stor succes, og der er derfor behov for at revidere planen. Planen er retningsvisende for områdets udvikling og danne bl.a. grundlag for tildeling af kommunale midler fra helhedsplanspuljen.
Lokalrådets kernegruppe er nu efter en høringsfase, hvor alle borgere har haft mulighed for at komme med ændringsforslag, kommet med en revideret udgave 2017 af Helhedsplanen
Helhedsplanen kan ses her

Med venlig hilsen

Lokalrådet