Regler for færdsel på Haraldsted sø

(maj 2018)

1. Alle må ro på Haraldsted Sø med kano, kajak eller robåd.
Både, kanoer og kajakker skal sættes i vandet fra offentlige broer.

2. Af hensyn til planter og dyr må man ikke bevæge sig ind i de beskyttede områder (Se kort)

3. Fiskeri uden tilladelse er ikke tilladt. Medlemmer af sportsfiskerforeninger og bredejere har lov til at fiske i søen. Ved dæmningen er der en ”børnefiskezone”, hvor børn under 18 år frit må fiske.(se kort)

4. Det er tilladt at bade udenfor de beskyttede områder. Badegæster og roere skal tage hensyn til hinanden.

5. Sejlads med motor er kun tilladt med særlig tilladelse fra Ringsted Kommune.

6. Enhver form for jagt på søen og på Ringsted Kommunes tilstødende arealer er forbudt.

7. Broer og andet materiel ved eller på søen skal holdes i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

8. Ved færdsel på søen og ved søbredderne skal der tages mest muligt hensyn til planter og dyr. Der må ikke sejles i søen, hvor der er siv eller rør i søen. Der holdes minimum en afstand på 10 meter til siv og rør.

9. Når der er is på søen er færdsel på isen ikke tilladt.

10. Hunde føres i kort snor.