Evaluering af Helhedsplanspuljen

Landsbyforum har i samarbejde med Ringsted Kommune og DGI evalueret de fire første år med Helhedsplanpuljen.
Haraldsted og Allindemagle lokalområde har fået i alt 307.497 kr. eksl. moms til især medfinansiering af 5 projekter. Det drejer sig om Fælleskøkkenet på Allindelille Friskole, ”Ud i naturen”-friluftsguide, Tag på Haraldsted Forsamlinghus og Adgangssti til Oplevelsesstien fra Haraldsted by samt vores bidrag til Landsbyklyngeprojektet Nord.
Evalueringen viser meget tydeligt at denne satsning fra Ringsted Kommune har givet stor værdi i landområderne og i kommunen som helhed.
Ringsted Kommune har heldigvis besluttet at videreføre Helhedsplanspuljen med 1 mio.kr. årligt og vi har i Haraldsted Allindemagle også i 2018 fået støtte til et projekt. Allindelille Idrætsforening har sammen med Friskolen, Børnehuset og Lokalrådet således fået støttet til opførsel af Multibane – et projekt, der er godt i gang. Multibanen bliver officielt indviet på første skoledag i august måned.
Læs hele evalueringen her