Fra plejegruppen nov. 2018

Kære alle.
Som nogen af jer nok har set i Allindelille Fredskov, er der opsat skilte med beskrivelse af den naturgenopretningsindsats, der skal foregå i skoven over vinteren. Jeg lægger planchen ud her, så de der ikke har set den i skoven kan læse mere her.
Projektet går i store træk ud på, at kreaturerne skal kunne græsse i hele den centrale del af skoven, hvor der kommer en ny storfold. Samtidig skal der laves en ny slette, hvor der tidligere har været mange Flueblomst, som nu er forsvundet, fordi området er groet til. Der vil blive samme mulighed for færdsel på veje og stier som i dag, gennem låger i hegnet. Der etableres også nye stier, en ny bænk og en bro, så nye dele af skoven bedre kan opleves af skovens gæster. De nye stier sikrer også, at man fortsat kan komme igennem skoven fra både øst og vest, uden at gå gennem folden, hvis man ikke ønsker det.
Projektet har været behandlet på et borgermøde i forsamlingshuset efteråret 2017 og på en offentlig tur i maj 2018, og er på den baggrund blevet tilpasset ønskerne. Vi håber, at alle tager godt imod projektet, der skal sikre og genskabe skovens særpræg. Uden naturpleje gror skovens lysninger til, og skoven kommer til at ligne de mørke naboskove. Det vil også betyde, at Flueblomst vil forsvinde. For 10 år siden var der kun en håndfuld eksemplarer af Flueblomst tilbage, og derfor blev der igangsat en indsats, som har resulteret i, at der nu findes flere hundrede individer. Den succes vil vi gerne udbrede til større dele af skoven.
På vegne af plejegruppen.
Frederik Møller
plejegruppen