Brug af fælleskøkkenet

Referat af fællesmødet lørdag den 16.1.2016 om kommende brug af fælleskøkkenet på Friskolen
22 lokale troppede i dag op til brunch i fælleskøkkenet på Allindelille Friskole. Formålet var (udover en hyggelig start på weekenden) at afklare, hvorvidt der var interesse og opbakning til at igangsætte aktiviteter, der har til formål at styrke sammenholdet i området gennem brug af køkkenet – forskellige former for madlavning og fællesspisning.
Interessen var stor og idéerne mange, og der blev derfor identificeret en række indsatser for hvilke, der blev udpeget tovholdere for den videre proces.
Temadage – madlavning i fællesskab med fokus på tre temaer. Madlavningseventerne (eks. brunch, aftansmad eller andet) blev organiseret i tre temaer, der hver er ansvarlig for planlægning og gennemførsel af tre events. Bag hvert tema er et hold af personer, der koordinere indenfor temaet.
1. Mad og Sports-oplevelser – der laves et solidt måltid som optakt til en fælles sportsoplevelse på storskærm…..
Ansvarlige: Joachim, Lars Bo, Henrik
2. Finere madlavning for herrer – fokus på processen om at lave mad sammen – ”kun for mænd”
Ansvarlige: Jesper, Lars Bo, Lars, Peter
3. Madudvikling – der fokuseres på at lave spændende, ny mad baseret på områdets dyrkede og vilde råvarer
Ansvarlige: Erik, Hanne, Lars, Vibeke, Lars Bo
De ansvarlige for hvert tema identificerer mulige tidspunkter for deres events og datoerne koordineres på Lokalrådets generalforsamling den 11. februar.
4. Lokalt folkekøkken, der tilbyder let og billig middagsmad, så lokale kan mødes uforpligtende på tværs af generationer og netværk. Specielt ønske det afklaret om et sådan tilbud vil kunne være attraktivt og hjælpende for børnefamilier. Ideen formidles via skole og idrætsforening og der samles op på friskolens generalforsamling den 27. april, hvor der tages stilling til, om idéens skal søsættes efter sommerferien.
Ansvarlige: Bente, Jens-Henrik, Vibeke, Suzette, Bodil
Historiefortælling og promovering af lokalområdet – muligheden for at bruge de mange igangsatte aktiviteter til at promoveret lokalområdet gennem en folder eller en bog vil blive diskuteret – og en plan for gennemførsel, der også inkluderer hjemtagning af eksterne midler til finansiering, vil blive udarbejdet.
Vigtigt – aktiviteter under temadage og folkekøkken ønskes dokumenteret gennem billeder og videos, da dette vil bidrage til udarbejdelse af folder/bog.
Ansvarlige: Gustav, Lars, Kresten, Jeanette, Anne