Virksomheder

I forbindelse med arbejdet i Lokalrådet er vi nået frem til et ønske om, at få kortlagt hvilke firmaer, foreninger, virksomheder, institutioner mm. der er her i området. Store som små!

Vi vil vise os selv og omverdenen (f.eks. potentielle tilflyttere) hvem vi er og vi mener Flueblomsten kan være et godt sted til formidling af dette.