Buskørsel

Allindelille den 11-02-16

Bustrafik

Som lokalrådets repræsentant i kommunens busgruppe er jeg inviteret til møde den 22. februar omhandlende planlægning af bustrafik 2016-2017.
Hvis der er nogen der har ønsker til rute 415 og 540 som er de to busser, der er i vores område, må I meget gerne skrive til mig senest søndag den 21. februar.

Derudover vil der på mødet blive talt om torveprojektets indflydelse på bustrafikken. Hvis der er nogen kommentarer jeg skal medbringe så send også dem.

Med venlig hilsen Sonja Schultz

Mail: Sonja@rudekuvert.dk

15-01-2013
Angående planlægning af fremtidig buskørsel
Som lokalrådets repræsentant er jeg inviteret til et møde om fremtidige busplaner i Ringsted kommune, den 31. januar 2013. Hvis I har nogle ønsker/kommentarer til busruterne, der kører i vores område ( busrute 415 og busrute 540), vil jeg meget gerne have dem, så jeg kan viderebringe dem til forvaltningen.
Send venligst eventuelle ønsker/ kommentarer til : Sonja@rudekuvert.dk senest mandag den 28. januar.
Venlig hilsen Sonja Schultz
——————————————————————————————-
Nyt om BUSTRAFIK
Fra den 09-12-2012 får rute 415 ny køreplan . Ændringerne er meget små, men har stor betydning.
Minuttallet fra Ringsted ændres, så alle afgange afgår fra Ringsted station 38. Dette betyder, at de, som benytter tog fra København eller Roskilde, vil kunne bruge intercity tog med ankomst minuttal 36 og nå bussen. Desværre fik vi heller ikke denne gang vores ønske om aftenbus og weekendbus opfyldt, men må stadig benytte flextrafik.
Hvad er FLEXTRAFIK?
Flextrafik er en ordning, hvor du kan ringe og bestille afhentning på din adresse og blive kørt til eksempelvis stationen i Ringsted.
Ringsted kommune har inden for kommunegrænsen en særlig ordning, hvor der gives ekstra tilskud til turen. Således koster en tur fra Allindelille til stationen normalt 84 kroner, men med den særlige ordning kun 42.
Du kan også benytte ordningen mellem din adresse og andre kommuner som er med i ordningen. Her dog til ordinær pris.
Læs meget mere om hvordan ordningen fungerer på Movia’s hjemmeside www.moviatrafik.dk under flextrafik.

bus

Angående busbetjening

Da jeg som lokalrådets repræsentant i busgruppen (der indkaldes til møde i teknisk forvaltning omkring busplaner) er indkaldt til møde den 26-03-2012 kl.16-18, vil jeg gerne vide, om der er nogen, der har kommentarer/input, som I gerne vil have med fra os.
Send venligst mail til Sonja@rudekuvert.dk senest søndag den 25-03-2012
Venlig hilsen Sonja Schultz

———————————————————————————————————————————–

Høringssvar

Til Teknisk Forvaltning

Haraldsted Allindemagle lokalråd takker hermed for muligheden til at komme med bemærkninger til næste års køreplaner for den kollektive busbetjening. Det har stor betydning for landområdet, at der er en rimelig busbetjening, og vi mener, at beboerne i området er dem, der bedst kan give de bud på, hvorledes dette udformes i vores område – ikke mindst i tider med meget begrænset økonomisk råderum.

Bemærkninger til rute 415:

Som udgangspunkt, vil vi gerne beholde de afgange vi har. Den tidligste afgang, vil vi gerne have vendt således, at den kommer fra Stestrupvej og herfra følger den ordinære rute. Kan dette ikke lade sig gøre, må det gøres tydeligt  i køreplanen, at bussen starter i  Allindelille ved stoppested på  Skeevej og at, den kører forbi Allindelille Skole og via Langebjergvej til Haraldsted.

 Der er fortsat et ønske at få en afgang fra Ringsted St. omkring kl. 16. I forlængelse heraf vil vi gerne give en positiv tilbagemelding vedr. afgangen 18.20 fra Ringsted. Den bruges af mange enten som hjemtransport eller som transport til aftenaktiviteter udenfor området.
 Det er stadig et stort savn, at der ikke er mulighed for bustransport om aftenen eller i weekenden, Hvorfor dette fortsat ønskes, selvom vi også ved at det ønske er svært at imødekomme indenfor de eksisterende rammer.
 Bemærkninger til rute 540:
 Også her ønskes alle afgang opretholdt, også den tidlige St. Merløse 5.22.
Med venlig hilsen
Dorte Lau Baggesen
Formand for Haraldsted Allindemagle Lokalråd

Høring inden bestilling af næste års busdrift (Køreplaner der bliver gældende i 2013, evt. nogle fra august 2012)

I forbindelse med næste års køreplaner for den kollektive busbetjening, forventer Klima- og Miljøudvalget m.fl. at drøfte busbestillingen på møde i januar – februar 2012.

 Det er de køreplaner, der forventes at træde i kraft medio december 2012 og som gælder frem til medio december 2013, høringen omfatter.

Der vil i år dog være særlig fokus på betjening af skolerne. Derfor forventer vi, at nogle af de linjer, der betjener skoler vil få rykket køreplanændringer frem til august 2012. Disse forventes derfor ikke at skifte igen medio december 2012.

Teknisk forvaltning udarbejder forinden mødet i de politiske udvalg, en oversigt over de ønsker der har været til ændringer i busbetjeningen. Når udvalgene har drøftet busbestillingen, bliver den endelige busbestilling godkendt i Byrådet, hvilket forventes at ske ca. 1. marts 2012.

Vi vil derfor gerne høre, om Sogneforeningerne har bemærkninger til den nuværende busbetjening. Herunder forslag til ændringer, fx køreplantider, ruteomlægning, stoppesteder og lignende. Hvilke forslag der har høj prioritet og hvilke forslag der evt. er mindre væsentlige, men som fx kan være en forbedring.

Bemærk, at der i år træder nye køreplaner i kraft pr. 11. december 2011. Disse køreplanændringer forventes at kunne ses på Movias hjemmeside fra ca. 1. december 2011.

 Oplysninger om de enkelte ruter kan fx findes på www.moviatrafik.dk.

Det forventes ikke, at der tilføres området væsentlig flere midler, hvorfor nye forslag forventes at skulle vurderes op mod eventuelle besparelse andre steder i busdriften.

Eventuelle forslag til busdriften for 2013 skal sendes til tf@ringsted.dk eller pr. brev til Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted, inden den 19. december 2011.